Novinky

Ceny tepla stabilní!

Obyvatelům Šumperku, kteří jsou napojeni na systém centrálního zásobování teplem provozovaný firmou Sateza, by neměly příliš růst částky na fakturách za energie. K dlouhodobé stabilizaci cen přispějí dvě kogenerační jednotky, které vybuduje a zaplatí firma ČEZ Energo.

V současné době je medializován avizovaný růst cen tepla u velkých tepláren kvůli nákladů na emisní povolenky. Tento problém se však netýká odběratelů v Šumperku, Jeseníku ani Hanušovicích, protože zdroje společnosti SATEZA nepodléhají povinnosti platby za emisní povolenky. Společnost SATEZA se dlouhodobě orientuje na výrobu tepla ze zemního plynu s využitím vysokoúčinné kogenerační výroby tepla a elektrické energie.

 


Zdroj: https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/dobra-zprava-kogenerace-stabilizuje-cenu-tepla-v-sumperku-20181029.html
Více je možné se dočíst i v Šumperském deníku (30.10.2018):

https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/dobra-zprava-kogenerace-stabilizuje-cenu-tepla-v-sumperku-20181029.html

Nonstop dispečink Šumperk

Zpravodaje Energie AG

Rychlý kontakt

SATEZA a.s.

8.května 2948
787 01 Šumperk

IČ: 25 35 01 29
DIČ: CZ 25 35 01 29

Telefon Šumperk:
+420 777 221 283 - dispečink

+420 583 212 459  - firma

Telefon Jeseník:

+420 602 546 414 - dispečink

+420 584 411 747 - vedoucí střediska

  

E-mail:  sateza(et)sateza.cz

WWW: www.sateza.cz

Společnost SATEZA a.s. je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, spisová značka B 1350.

image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

O společnosti

Akciová společnost SATEZA a.s. byla založena zakladatelskou listinou v roce 1996. V témže roce se stává provozovatelem tepelného hospodářství ve městě Šumperk.Soustava centrální zásobování teplem (CZT) tvoří v Šumperku dnes 12 blokových a  13,6 km primární teplovodní sítě. 

Instalovaný součtový tepelný výkon kotelen je 67 MWt, jako palivo slouží především zemní plyn a částečně odpadní teplo z bioplynové stanice.

Vedle uvedených blokových kotelen zajišťuje SATEZA a.s. výrobu a provoz domovních kotelen v objektu průmyslu, služeb, úřadů a škol různého typu. V obci Velké Losiny provozuje společnost kotelnu pro bytovou zástavbu. V průběhu roku 2010 se společnost SATEZA a.s. stala vlastníkem tepelného hospodářství ve městě Hanušovice a v obci Loučná nad Desnou. V červnu roku 2013 uspěla SATEZA a.s. ve výběrovém řízení města Jeseník na pronájem tepelného hospodářství a od 1.1.2014 je jejím provozovatelem.

Současně s výrobou  tepla a teplé vody má společnost v předmětu podnikání výrobu elektrické energie, kterou realizuje na tepelných zdrojích pomocí plynových kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (KVET). Tato činnost zvyšuje efektivitu výroby tepla a snižuje výrobní náklady.

 

Související činností jsou investiční a údržbové práce na pronajatém i cizím majetku v profesi topení, plyn, el. rozvody a systémy měření a regulace. Dále společnost realizuje dodavatelskou a inženýrskou činnost v oblasti energetických staveb.

 

Od roku 2008 je většinovým vlastníkem energetická společnost ENERGIE AG Oberösterreich prostřednictvím společnosti Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.

 


 

 SATEZA a.s. je členem Asociace dodavatelů tepla a technologií. 

Koncern
Vodárenství
Teplárenství